Om NEA

Nätverket ska verka för att

 • utveckla kunskaps- och yrkesområdet i Sverige
 • på sikt, i kraft av medlemstal, kunna representera yrkeskåren i Sverige, nationellt och internationellt.

Det kan vara genom

 • kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • dialog
 • kontaktyta mellan potentiella anställare/ uppdragsgivare och personer
 • dialog med branschaktörer

 

Styrelsemedlemmar

 • Annika Klyver, IRM, ordförande
 • Peter Tallungs, IRM, communityansvarig
 • Lars Broman, Forefront, eventansvarig Stockholm
 • Philippe Höij, Forefront, lokalgrupp Öresund
 • Daniel Lundberg, If, Stockholm
 • Anders W. Tell, Frontwalker, Stockholm
 • Sören Ravnskov, Astrakan, Stockholm
 • Pia Närman, KTH, Stockholm
 • Susanne Sandberg, Visab, eventansvarig Stockholm
 • Ulf Domanders, Ibiz Solutions, lokalgrupp Gävle
 • Tobias Rydén, Göteborg Energi, lokalgrupp Göteborg
 • Gustaf Ericsson, Improvact, Stockholm
 • Marcus Wideroth, Etoile, Stockholm
 • Pia Närman, KTH, Stockholm
 • Per Frykhammar, Evitec, Stockholm
 • Ylva Linderstam, Jönköpings läns landsting, Jönköping